Likwidacja odpadów do zera!

Innowacyjna technologia musi sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym. Postępująca urbanizacja, stale rosnąca produkcja dóbr konsumpcyjnych – co za tym idzie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych oraz konieczność ich utylizacji, generują ciągłe koszty i zagrożenie dla środowiska.

Technologia ZEWERO stworzona jest dla sektorów gospodarki, które poszukują skutecznego rozwiązania pozwalającego na 100% eliminację odpadów, bez konieczności ich składowania. Nasza technologia umożliwia stworzenie układu zero-odpadowej instalacji termicznego przetwarzania odpadów. W zgodzie z przepisami prawa i w zgodzie z naturą.

Korzyści dla biznesu i ekologii

Brakującym ogniwem w gospodarce obiegu zamkniętego jest gospodarka odpadami. Technologie utylizacji odpadów dostępne obecnie na rynku nie rozwiązują problemu ich całkowitej eliminacji. Technologia ZEWERO otwiera drogę do nowoczesnych rozwiązań w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego i do przemysłu 5.0 czyli tzw. piątej rewolucji przemysłowej określonej przez komisję UE.

Innowacyjna technologia dla gospodarki obiegu zamkniętego

ZEWERO to nowatorskie połączenie kilku technologii stworzone do zero-odpadowej likwidacji odpadów poprodukcyjnych:

→ technologia zgazowania plazmowego,
→ technologia czyszczenia gazu syntezowego wraz z odzyskaniem energii cieplnej,
→ technologie odzysku czystej wody i nawozów naturalnych ze ścieków,
→ technologie separacji CO2 i wodoru.

Wdrożenie technologii ZEWERO pozwala na uzyskanie wartościowych produktów w gospodarce obiegu zamkniętego i ma wpływ na optymalizację kosztów.
Główne wartości to:

→ w zależności od typu odpadu powstaje gaz syntezowy,
→ odzysk energii elektrycznej w kogeneracji oraz trigeneracji,
→ odzysk czystej wody,
→ możliwość uzyskania czystego wodoru,
→ separacja substancji biogennych (nawozów azotowo-fosforowo-magnezowych),
→ separacja mikrozanieczyszczeń,
→ separacja CO2,
→ możliwość uzyskania biogazu/biometanu,
→ powstanie witryfikatu – materiału w postaci sztucznego bazaltu.

Szerokie zastosowanie technologii ZEWERO

Technologia ZEWERO znajduje zastosowanie w sektorach:

→ oczyszczalni przyszłości,
→ odpadów komunalnych,
→ odpadów przemysłowych,
→ odpadów niebezpiecznych.

Szczególny potencjał zastosowania technologii ZEWERO to wykorzystanie jej w miejscach katastrof ekologicznych.