Technology for a better future

Myślimy szeroko. Myślimy o technologii, która ma zastosowanie w przemyśle i która jest przyjazna dla środowiska. Od ponad 25 lat wzmacniamy swoje kompetencje w zakresie Zielonych i Czystych Technologii, bo jedyną drogą do lepszego życia dla wszystkich jest innowacyjne myślenie i zmiana schematów – przede wszystkim w obszarze dbałości o planetę.

“Praca nad budowaniem lepszego świata to praca nieustająca. Musimy podejmować ją wszyscy, niezależnie od wykonywanego zawodu czy zajmowanego stanowiska, tworząc technologie i rzeczy, które mają znaczenie. W tym kontekście osiągnięcia naukowe i innowacyjne technologie mają szczególne znaczenie. To one przesuwają granice pomiędzy tym, co niemożliwe, w kierunku tego, co możliwe”.

Założyciel i Prezes WTT

Myślimy innowacyjnie
i zmieniamy schematy

W WTT tworzymy innowacje przechodząc cały proces – od pomysłu, poprzez analizy, próby i błędy, aż do wypracowania nowoczesnej i działającej technologii… bo tylko tak powstają rozwiązania, które zmieniają nasz świat.

Kwestionujemy dotychczasowe podejście, burzymy schematy, utarte sposoby działania oraz rozwiązywania problemów. Tworzymy przyszłościowe, rewolucyjne produkty oraz usługi z obszaru Zielonych i Czystych Technologii, a także farmacji i nanotechnologii.

Rozwiązania, które proponujemy dążą do optymalizacji kosztów, ograniczenia procesów, są w zgodzie z przepisami prawa i spełniają wymagania ustawodawcze.

Przełomowe technologie, które przekładają się na zrównoważony rozwój podmiotów, tworzą perspektywy inwestycyjne oraz lepsze życie dla wszystkich.

Inwestycja w lepszy świat

Ponad 25 lat doświadczenia

Firma WTT powstała w 1998 roku. Naszym celem jest synergia działań na rzecz rozwoju biznesu i wsparcia ekologii, tworząc gospodarkę w obiegu zamkniętym. Działamy w interesie społecznym i dla środowiska.

Zrealizowaliśmy 75 dużych inwestycji

Przez ponad 25 lat zrealizowaliśmy 75 dużych inwestycji na 4 kontynentach. Know-how jaki zdobyliśmy przez ten czas, pozwala na kreowanie nowych trendów w branży technologicznej oraz rozwój firmy. 

Inwestycje warte blisko 520 mln pln

Zajmujemy się projektowaniem i dostarczaniem na rynek gotowych rozwiązań dla branży chemicznej, energetycznej i gospodarki odpadami oraz prowadzimy badania nad innowacyjnymi technologiami.

Stworzyliśmy technologię potrzebną gospodarce i naturze

Problem gospodarki odpadami to obecnie najpilniejsze wyzwanie cywilizacyjne. Zależy od tego przyszłość wielu sektorów gospodarki i bezpieczeństwo ekologiczne ziemi. Jesteśmy przekonani, że rozwój gospodarczy i ochrona środowiska mogą iść w parze.

ZEWERO i proces zewerowania
odpadów DO ZERA!

Jesteśmy twórcą ZEWERO (zero emission waste elimination&recycling) – nowatorskiego połączenia kilku technologii, które służą do całkowitej likwidacji odpadów w różnym stanie skupienia, będących efektem działalności człowieka.

Technologia ZEWERO to całkowita utylizacja każdego rodzaju odpadów poprodukcyjnych podczas procesu zgazowania w wysokich temperaturach, który nazwaliśmy procesem zewerowania. Efektem tego procesu, jest ich zamiana w wartościowe produkty i czystą energię, które mogą być powtórnie wykorzystane w gospodarce.

W tym kontekście technologia ZEWERO to brakujące ogniwo nowoczesnej gospodarki obiegu zamkniętego. Bez szkodliwego wpływu na środowisko i dodatkowych kosztów związanych z koniecznością składowania lub unieszkodliwiania odpadów po utylizacji.

Likwidacja odpadów do zera!

Innowacyjna technologia musi sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym. Postępująca urbanizacja, stale rosnąca produkcja dóbr konsumpcyjnych – co za tym idzie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych oraz konieczność ich utylizacji, generują ciągłe koszty i zagrożenie dla środowiska.

Technologia ZEWERO stworzona jest dla sektorów gospodarki, które poszukują skutecznego rozwiązania pozwalającego na 100% eliminację odpadów, bez konieczności ich składowania. Nasza technologia umożliwia stworzenie układu zero-odpadowej instalacji termicznego przetwarzania odpadów. W zgodzie z przepisami prawa i w zgodzie z naturą.

Korzyści dla biznesu i ekologii

Brakującym ogniwem w gospodarce obiegu zamkniętego jest gospodarka odpadami. Technologie utylizacji odpadów dostępne obecnie na rynku nie rozwiązują problemu ich całkowitej eliminacji. Technologia ZEWERO otwiera drogę do nowoczesnych rozwiązań w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego i do przemysłu 5.0 czyli tzw. piątej rewolucji przemysłowej określonej przez komisję UE.

Innowacyjna technologia dla gospodarki obiegu zamkniętego

ZEWERO to nowatorskie połączenie kilku technologii stworzone do zero-odpadowej likwidacji odpadów poprodukcyjnych:

→ technologia zgazowania plazmowego,
→ technologia czyszczenia gazu syntezowego wraz z odzyskaniem energii cieplnej,
→ technologie odzysku czystej wody i nawozów naturalnych ze ścieków,
→ technologie separacji CO2 i wodoru.

Wdrożenie technologii ZEWERO pozwala na uzyskanie wartościowych produktów w gospodarce obiegu zamkniętego i ma wpływ na optymalizację kosztów.
Główne wartości to:

→ w zależności od typu odpadu powstaje gaz syntezowy,
→ odzysk energii elektrycznej w kogeneracji oraz trigeneracji,
→ odzysk czystej wody,
→ możliwość uzyskania czystego wodoru,
→ separacja substancji biogennych (nawozów azotowo-fosforowo-magnezowych),
→ separacja mikrozanieczyszczeń,
→ separacja CO2,
→ możliwość uzyskania biogazu/biometanu,
→ powstanie witryfikatu – materiału w postaci sztucznego bazaltu.

Szerokie zastosowanie technologii ZEWERO

Technologia ZEWERO znajduje zastosowanie w sektorach:

→ oczyszczalni przyszłości,
→ odpadów komunalnych,
→ odpadów przemysłowych,
→ odpadów niebezpiecznych.

Szczególny potencjał zastosowania technologii ZEWERO to wykorzystanie jej w miejscach katastrof ekologicznych.

Nowoczesna technologia
dla sektora publicznego i prywatnego –
testujemy gotowość już dziś!

 

Z kim współpracujemy?

TAURON

TAURON

Grupa PBG

Grupa PBG

Automatic Systems Engineering

Automatic Systems Engineering

PolymemTech

PolymemTech

JSW Innowacje

JSW Innowacje

WTT to przede wszystkim ludzie

Zbudowaliśmy interdyscyplinarny zespół naukowców i specjalistów inżynierii chemicznej, biochemicznej, materiałowej oraz mikrobiologicznej, który z pasją pracuje nad nowymi rozwiązaniami i z sukcesem wprowadza
na rynek innowacyjne technologie pomagające budować lepszy świat.

Wśród naszych pracowników są naukowcy, technolodzy, inżynierowie oraz specjaliści z wielu różnych branż i sektorów, którzy posiadają obszerną wiedzę i ponadprzeciętne umiejętności. Dzięki współpracy, wzajemnym wsparciu, doświadczeniu, pasji i zaangażowaniu, razem możemy poszerzać horyzonty, sięgać dalej i przekraczać niejedną granicę, by podejmować się najambitniejszych wyzwań.

→ chemicy
→ inżynierowie procesów
    chemicznych
→ mikrobiolodzy

Financial Planning

→ energetycy
→ mechanicy
→ elektrycy
→ automatycy

Tax Optimization

→ architekci
→ konstruktorzy
→ inżynierowie
     sanitarni

Porozmawiajmy
o biznesie i o przyszłości

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.