Obszary działania

Ochrona środowiska

Problem śmieciowy, czy okazja rynkowa?

 

Przez ponad 20 lat świadczymy usługi z zakresu opracowywania nowych technologii oraz wdrażaniu już istniejących. Koncentrujemy się przede wszystkim na problemie gospodarowania odpadami.

Dysponując odpowiednią technologią możemy znacząco wpłynąć na poprawę środowiska naturalnego, zdobyć zaufanie opinii publicznej i osiągać wymierne korzyści finansowe z przetwarzania dotychczas składowanych lub spalanych odpadów.

Wiemy, że pełne przetwórstwo odpadów jest możliwe już dziś!

Energetyka

Odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania energii są nowe źródła jej pozyskiwania.

 

Dynamiczny wzrost produkcji i konsumpcji na świecie ma znaczący wpływ na zwiększenie zapotrzebowania na energię. Stały rozwój branży energetycznej dostarcza coraz to nowe sposoby na jej pozyskiwanie. Udział w tym zadaniu ma również WTT, a kluczem naszych działań jest tworzenie technologii podnoszących wydajność energetyczną oraz pozyskiwanie energii ze źródeł dotychczas niewykorzystywanych.

Poprzez sprawną gospodarkę odpadami, potrafimy pozyskiwać energię elektryczną i cieplną z pracujących już instalacji. Dzięki takim rozwiązaniom nasi klienci pozyskują potrzebną im energię ze źródeł dotychczas dla nich niedostępnych.

Chemia

Synteza doświadczenia z innowacyjnością

 

Jesteśmy świadomi, że w obecnych czasach, główną rolę odgrywa przetwórstwo materiałowe. Wiele z tych zadań oparte jest właśnie na procesach chemicznych. Nasza wysoce wyspecjalizowana kadra skutecznie adaptuje konkretne technologie do zindywidualizowanych potrzeb klienta.

Nasze technologie opierają się na procesach chemicznych. Koncentrujemy się nie tylko na magazynowaniu i transporcie substancji, ale również na ich przetwarzaniu. Opracowane, kluczowe technologie pozwalają na skuteczne zagospodarowywanie surowców i odpadów oraz pozyskiwania z nich pożądanych produktów i półproduktów, jak również energii.

Nasze technologie znajdują zastosowanie w:

W powyższych obszarach działania oferujemy: