O nas

WTT. WIDE THINKING TECHNOLOGY


Jedyną drogą do lepszego życia dla wszystkich jest innowacyjne myślenie i zmiana schematów. Stworzyliśmy technologię ZEWERO i proces zewerowania, który eliminuje odpady – do zera!

Myślimy szeroko. Myślimy innowacyjnie. Myślimy o technologii, która ma zastosowanie w przemyśle i która jest przyjazna dla środowiska.

“Praca nad budowaniem lepszego świata to praca nieustająca. Musimy podejmować ją wszyscy, niezależnie od wykonywanego zawodu czy zajmowanego stanowiska, tworząc technologie i rzeczy, które mają znaczenie. W tym kontekście osiągnięcia naukowe i innowacyjne technologie mają szczególne znaczenie. To one przesuwają granice pomiędzy tym, co niemożliwe, w kierunku tego, co możliwe”.
Adam Zadorożny

Zbudowaliśmy interdyscyplinarny zespół naukowców i specjalistów inżynierii chemicznej, biochemicznej, materiałowej oraz mikrobiologicznej, który z pasją pracuje nad nowymi rozwiązaniami i z sukcesem wprowadza na rynek innowacyjne technologie pomagające budować lepszy świat.

“W WTT nie myślimy o sobie tylko i wyłącznie jako o dostawcy rozwiązań technologicznych. Jesteśmy beneficjentem tych rozwiązań, dlatego tworzymy technologie, które mają znaczenie także dla nas samych – dla zwykłych ludzi, biznesu i środowiska”.
Krzysztof Nieć

Naszym celem jest bycie liderem w dostarczaniu na rynek innowacyjnych instalacji technologicznych, które będą miały wpływ na efektywność energetyczną, optymalizację istniejących instalacji oraz właściwe gospodarowanie odpadami i produktami powstałymi w wyniku procesów utylizacji.

Od blisko 25 lat wzmacniamy swoje kompetencje w zakresie Zielonych i Czystych Technologii. Zajmujemy się projektowaniem i dostarczaniem na rynek gotowych rozwiązań dla branży chemicznej, energetycznej i gospodarki odpadami, a także prowadzimy badania nad innowacyjnymi technologiami wspierającymi rozwój tych branż.

Dziś, nasze rozwiązania i technologie mają zastosowanie w 75 zrealizowanych inwestycjach na 4 kontynentach.
Jutro, mamy nadzieję, dołączą kolejne.

JUTRO TO DZIŚ, TYLE, ŻE JUTRO
Firma WTT powstała w 1998 roku. Od samego początku zajmujemy się tworzeniem, projektowaniem
i budową nowoczesnych instalacji dla branży chemicznej, energetycznej i gospodarowania odpadami.

Przez blisko 25 lat zrealizowaliśmy ponad 75 dużych inwestycji o łącznej wartości 520 mln złotych,
na 4 kontynentach. Know-how, jaki zdobyliśmy przez ten czas, pozwala na kreowanie nowych trendów
w branży technologicznej oraz rozwój firmy. Mamy dostęp do nowych rynków zbytu, jak i możliwości nawiązania
współpracy z licznymi specjalistami oraz ekspertami w wielu dziedzinach.

Naszą uwagę skupiamy wokół rozwoju autorskich technologii dotyczących gospodarki odpadami
i energetyki, które wpisują się w model gospodarki przyszłości, pozwalający na uzyskanie pełnego procesu gospodarki
obiegu zamkniętego, czyli perfekcyjnego układu ekologicznego w przemyśle
(tzw. przemysł 5.0).

Bazując na tym doświadczeniu, ambicji i kreatywności oraz rodzącej się idei czystego świata
i poszukiwaniu równowagi ekologicznej, WTT stworzyło technologię ZEWERO (Zero Emission Waste Elimination &
Recyckling) i proces zewerowania – innowacyjne rozwiązanie pozwalające na utylizację każdego typu odpadów do
zera.

TECHNOLOGY FOR BETTER FUTURE
Wiele firm i marek jedynie deklaruje, że są innowacyjne. W WTT innowacje przede wszystkim tworzymy, a tworzyć
innowacje, to przechodzić cały proces – od pomysłu, poprzez analizy, próby i błędy, aż do wypracowania nowoczesnej i
działającej technologii… bo tylko tak powstają rozwiązania, które zmieniają nasz świat.

Przełomowe technologie, które przekładają się na zrównoważony rozwój podmiotów, tworzą perspektywy inwestycyjne
oraz lepsze życie dla wszystkich.
Zmieniamy myślenie, kwestionujemy dotychczasowe podejście, burzymy schematy, utarte sposoby działania oraz
rozwiązywania problemów. Tworzymy przyszłościowe, rewolucyjne produkty oraz usługi z obszaru Green/Clean Tech,
a także farmacji i nanotechnologii.

Naszym celem jest synergia działań na rzecz rozwoju biznesu i wsparcia ekologii, tworząc gospodarkę w obiegu
zamkniętym. Rozwiązania, które proponujemy dążą do optymalizacji kosztów, ograniczenia procesów, są w zgodzie z
przepisami prawa i spełniają wymagania ustawodawcze.

Działamy w interesie nie tylko firm, organizacji i jednostek samorządowych,
ale przede wszystkim w interesie społecznym i środowiska.

Krzysztof Nieć – Prezes

Doświadczony bankier inwestycyjny i korporacyjny, prywatny inwestor i przedsiębiorca,
z doświadczeniem w polskiej i międzynarodowej bankowości i biznesie. Posiada doświadczenie
i kompetencje w zakresie finansów i bankowości, zarządzania, negocjacji, rozwoju biznesu i sprzedaży. Wspierał
projekty na wczesnych etapach rozwoju poprzez finansowanie typu venture capital.
Od lat profesjonalnie związany z obszarami bankowości i technologii. W swojej zawodowej biografii ma m.in.
BZWBK, Bank Pekao, ING, Genuitek Software, Kriosystem Life, Green Coalition. Zasiadał w radach nadzorczych
Wrocławskiego Parku Technologicznego, Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Komitecie Inwestycyjnym
funduszu PFR NCBR CVC.

Adam Zadorożny – Członek Zarządu

Od blisko 25 lat, czyli początku istnienia spółki, czuwa nad jej rozwojem zarówno w obszarze organizacyjnym, jak i
technologicznym. Jest autorem i współautorem wielu technologii i rozwiązań́ techniczno-organizacyjnych w branży
inżynierii i aparatury chemicznej dla przemysłu chemicznego
i ochrony środowiska oraz jest współautorem patentów i wzorów użytkowych. Ma w swoim dorobku komercjalizację
wielu innowacyjnych technologii i rozwiązań dla przemysłu. Jego doświadczenie, wiedza i pasja do poszukiwania
rozwiązań technologicznych odpowiadających na wyzwania współczesnych czasów pozwala spółce rozwijać się i
dostarczać na rynek innowacyjne technologie przyjazne środowisku naturalnemu.

WTT TO PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE

Wśród naszych pracowników są naukowcy, technolodzy, inżynierowie oraz specjaliści z wielu różnych branż i
sektorów, którzy posiadają obszerną wiedzę i ponadprzeciętne umiejętności. Dzięki współpracy, wzajemnym wsparciu,
doświadczeniu, pasji i zaangażowaniu, razem możemy poszerzać horyzonty, sięgać dalej i przekraczać niejedną granicę,
by podejmować się najambitniejszych wyzwań.

W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści:
– chemicy
– inżynierowie procesów chemicznych
– mikrobiolodzy
– mechanicy
– elektrycy
– automatycy
– architekci
– konstruktorzy
– inżynierowie sanitarni
– energetycy
i inni.