Zmiana nazwy WTT Sp. z. o.o.

1 czerwca, 2021 Posted by 0 thoughts on “Zmiana nazwy WTT Sp. z. o.o.”

Niniejszym informujemy, że w dniu 01.06.2021 nastąpiło przekształcenie spółki WTT Sp. z. o.o. w spółkę akcyjną.

Zmianie uległa nazwa jak i KRS.

Nowa nazwa brzmi: WTT S.A.

Pozostałe dane spółki w tym: adres siedziby, numer NIP, REGON pozostają bez zmian.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zaktualizowanie naszych danych w posiadanych przez Państwa bazach danych:

WTT S.A.
45-641 Opole, ul. Oświęcimska 100E
NIP: 7542546897
REGON: 531414615
KRS: 903303

oraz ich stosowanie w dalszej korespondencji oraz relacjach gospodarczych z nami.

Pragniemy zapewnić Państwa, że WTT S.A będzie w całej rozciągłości kontynuować dotychczasową działalność.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zmiana nazwy West Technology & Trading Polska Sp. z o.o.

11 marca, 2020 Posted by 0 thoughts on “Zmiana nazwy West Technology & Trading Polska Sp. z o.o.”

Niniejszym informujemy, że w dniu 11.03.2020 Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców o zmianie nazwy spółki West Technology & Trading Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Oświęcimska 100E, wpisaną do rejestru pod nr KRS 0000069255.

Nowa nazwa Spółki brzmi: WTT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (WTT Spółka z o.o.)

Pozostałe dane spółki w tym: adres siedziby, numer KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zaktualizowanie naszych danych w posiadanych przez Państwa bazach danych:

WTT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
45-641 Opole, ul. Oświęcimska 100E
NIP: 7542546897
REGON: 531414615
KRS: 0000069255

oraz ich stosowanie w dalszej korespondencji oraz relacjach gospodarczych z nami.

Pragniemy zapewnić Państwa, że WTT Spółka z o. o. będzie w całej rozciągłości kontynuować dotychczasową działalność. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Spotkanie w ramach Krajowej Sieci Klastrów

18 października, 2019 Posted by 0 thoughts on “Spotkanie w ramach Krajowej Sieci Klastrów”

Wizyta firmy Rafako w WT&T Polska

18 października, 2019 Posted by 0 thoughts on “Wizyta firmy Rafako w WT&T Polska”

WTT_mono

WTT S.A.
ul. Oświęcimska 100e
45-641 Opole
NIP: 7542546897