Zmiana nazwy WTT Sp. z. o.o.

1 czerwca, 2021 Posted by 0 thoughts on “Zmiana nazwy WTT Sp. z. o.o.”

Niniejszym informujemy, że w dniu 01.06.2021 nastąpiło przekształcenie spółki WTT Sp. z. o.o. w spółkę akcyjną.

Zmianie uległa nazwa jak i KRS.

Nowa nazwa brzmi: WTT S.A.

Pozostałe dane spółki w tym: adres siedziby, numer NIP, REGON pozostają bez zmian.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zaktualizowanie naszych danych w posiadanych przez Państwa bazach danych:

WTT S.A.
45-641 Opole, ul. Oświęcimska 100E
NIP: 7542546897
REGON: 531414615
KRS: 903303

oraz ich stosowanie w dalszej korespondencji oraz relacjach gospodarczych z nami.

Pragniemy zapewnić Państwa, że WTT S.A będzie w całej rozciągłości kontynuować dotychczasową działalność.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

WTT_mono

WTT S.A.
ul. Oświęcimska 100e
45-641 Opole
NIP: 7542546897