Proces zewerowania

Kompleksowy i nowoczesny proces łączący kilka technologii stworzony do zero-odpadowej utylizacji odpadów.

 

Współczesne metody utylizacji odpadów nie dają 100% gwarancji całkowitej eliminacji odpadów. Przedsiębiorstwa zobligowane są do przestrzegania unijnych przepisów prawa związanych z utylizacją odpadów powstałych w procesie produkcji.

Rodzi to koszty oraz odpowiedzialność, które stoją po stronie przedsiębiorstwa.

Powstaje pytanie – czy całkowita eliminacja odpadów jest możliwa?

 

Innowacyjna technologia ZEWERO i proces zewerowania jest odpowiedzią na to pytanie.
Głównym wyróżnikiem naszej technologii w stosunku do innych metod utylizacji odpadów, to zastosowanie bardzo wysokiejtem peratury regulowanej ilością tlenu dopasowanego do ilości węgla wprowadzonego do procesu, rozkładając odpady organiczne do wodoru i CO. W efekcie końcowym nie ma już innych związków organicznych. Substancje nieorganiczne zawarte we wsadzie, poprzez stopienie zamieniane są w niewypłukiwany witryfikat (sztuczny bazalt), mający zastosowanie jako kruszywo budowlane. Obok najważniejszej korzyści, czyli całkowitej likwidacji odpadów do zera, powstaje gaz syntezowy, który jest kierowany do ponownego wykorzystania np. w procesach syntezy lub do produkcji energii.

ZEWERO 1200oC+ to nowatorskie połączenie kilku technologii stworzone do zero-odpadowej likwidacji odpadów poprodukcyjnych:

 

  • Technologia zgazowania plazmowego
  • Technologia czyszczenia gazu syntezowego wraz z odzyskaniem energii cieplnej
  • Technologie odzysku czystej wody i nawozów naturalnych ze ścieków
  • Technologie separacji CO2 i wodoru

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

W dobrą stronę

Adres:

ul. Oświęcimska 100E
45-641 Opole

Telefon / FAX:

77 402 87 10
fax 77 402 87 13

Formularz kontaktowy: