Opracowane technologie

Nowe rozwiązania dla starych problemów

 

Dzięki stałej współpracy z wieloma uczelniami w kraju wypracowaliśmy szereg własnych rozwiązań i patentów. Nasze technologie znacząco wpływają na polepszenie jakości produktów oraz zmniejszają i/lub redukują wytwarzane odpady, co w konsekwencji przekłada się na zwiększenie rentowności danej inwestycji.

Wspólnym mianownikiem jest zagospodarowanie odpadów przemysłowych i produktów ubocznych procesów technologicznych takich jak:

  • gazy
  • ścieki
  • odpady stałe przemysłowe i komunalne
  • odpady sektora górniczego
  • muły węglowe
  • odpady ciekłe przemysłowe
  • odpady ciekłe porafineryjne

Dotychczas wypracowaliśmy następujące rozwiązania:

Odpady stałe i ciekłe

Technologia bezodpadowego zgazowania plazmowego polegająca na przetworzeniu różnego rodzaju odpadów takich jak odpady komunalne, przemysłowe i niebezpieczne, muły węglowe, ścieki, na gaz syntezowy mogący służyć  do produkcji energii jaki i bezpośrednio do produkcji wodoru, metanu czy metalnolu.

Gazy

Technologia oczyszczania i stabilizowania gazów procesowych, w tym gazu koksowniczego na gaz będący produktem końcowym (wodór, metan, syngaz) lub będący paliwem np. do generatorów energii elektrycznej

Technologia odzysku wodoru z wszelkiego rodzaju gazów

Metateza

Technologia metatezy substancji organicznych pozwalająca uzyskać wysokomarżowe półprodukty wykorzystywane w chemii, farmacji jak i przemyśle kosmetycznym oraz środków chemii gospodarczej

Oleochemia

Technologia estryfikacji olejów i tłuszczów zwierzęcych

Technologia otrzymywania alkoholi tłuszczowych

Technologia produkcji materiałów parafinowych z odpadów poprodukcyjnych

Krystalizacja

Technologia krystalizacji substancji organicznych w procesach chemicznych występujących w farmacji i przemyśle kosmetycznym pozwalająca uzyskać wyższą czystość wydzielonej substancji po znacznie niższych kosztach energetycznych

Technologia krystalizacji substancji nieorganicznych (tj. soli metali) pozwalająca na odzysk metali z cieczy (np. ucieków) po niższych nakładach energetycznych